Новостите

Нови сортове

Всяка година ще намерите нови сортове в офертата ни.

Вижте растенията, които предлагаме на клиентите ни. Широколистни и иглолистни растения, почвопокривни и декоративни треви.

Ние имаме нашите собствени въведенията към: Breederplants